PERSONVERNERKLÆRING

Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene som er gitt nedenfor.

Rettigheter
Gjerdalen Data har alle rettigheter til dette nettstedet og innholdet som publiseres her. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Rettigheter til alle produkt- og selskapsnavn, logoer og merkenavn på nettstedet eies av bedriften som eier nettstedet. Innholdet kan ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse. Ta i så fall kontakt.

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?
Navn, e-post adresse, telefonnumre og i noen tilfeller personnummer, bilde og signatur. Alle opplysninger er kun til eget bruk, og blir ikke delt med andre.

Hvorfor samles opplysningen inn?
Personopplysninger lagres for å holde kontakt med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Enkelte kontrakter vil inneholde personnumre, bilde og signatur.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?
Ingen personopplysninger blir delt med 3. part.

Hvilke rettigheter har brukeren?
Alle kunder av Gjerdalen Data har rett på innsyn i egne opplysninger. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller evt. supplert. Den registrerte har videre rett til å protestere mot behandling, samt rett til dataportabilitet. Den registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan samtykke til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig. Rettmessige krav fra den registrerte skal besvares så raskt som mulig, men senest innen 30 dager.

Hvem er ansvarlig og hvordan tar brukeren kontakt?
Gjerdalen Data ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger for:
-brukere av våre nettsider
-kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Vedrørende spørsmål om generelt innhold og bruk, kontakt nettstedetswebredaksjon.

Samler nettsiden inn personopplysninger?
Nettsiden benytter informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen.